ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μας απαρτίζεται από δυο εταίρους με τα εξής στοιχεία:

  • Πανίδης Παύλος (κεφαλαιακή εισφορά)
    Διεύθυνση: Γραβιάς 46, 54645, Θεσσαλονίκη
  • Κατσώρχης Νικόλαος (κεφαλαιακή εισφορά)
    Διεύθυνση: Πεστών 4, 54638, Θεσσαλονίκη

Διαχειριστής: Πανίδης Παύλος, Κέντρο Οικονομικών Εφαρμογών ΙΚΕ

Κεφάλαιο: €10.000,00

Διεύθυνση: Ερμού 36, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα